Lớp Yoga

Yoga là một hình thức luyện tập thể dục dựa trên niềm tin rằng cơ thể và hơi thở kết nối mật thiết với tâm trí.

Qua việc kiểm soát hơi thở và giữ cơ thể ở tư thế ổn định, được gọi là asana, Yoga tạo ra sự hài hòa.

Yoga bao gồm 05 yếu tố chính:

  1. Các bài tập asana
  2. Thở đúng
  3. Thư giãn hoàn toàn
  4. Chế độ ăn uống cân bằng
  5. Và suy nghĩ tích cực.

                     

Có thể nói một cách vắn tắt YOGA là một phương pháp rèn luyện qua đó con người có thể ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và tăng cường sức khoẻ, đồng thời qua đó có thể phát triển trí tuệ lên cao không ngừng, đạt tới sự hiểu biết bản thân và xã hội rất sâu và con người trở nên hạnh phúc…

Yoga theo nguồn gốc chữ Phạn là kết hợp, kết hợp giữa thể xác và tinh thần, giữa con người với Vũ trụ, kết hợp Bản ngã cá nhân, ý thức cá nhân với ý thức Vũ trụ, kết hợp cái hữu hình với cái vô hình, cái hữu hạn với cái vô hạn.